“தமிழர் திருநாள்… ‘நாம் தமிழர்’ ஐக்கிய இராச்சியம் தங்களை அன்போடு அழைக்கிறது... மண் வாசனையோடு நம் கிராமங்களின் ப ொங்கல் இலண்டன் மாநகரில்… ஸ்கைப் வழியில் அண்ணன் சீமான்…” என்ற காணொளி அழைப்பினை இணையத்தில்...

ஆ.தைரியம் சே.ச

‘ஒரு பண்பாட்டின் உச்சக்கட்டம் என்பது இறந்த தன் உறுப்பினர்களுக்கு அது தரும் இறுதி மரியாதையில் அடங்கி இருக்கிறது’ என்பார்கள்! வரலாற்றைப் புரட்டிப் பார்க்கும்போது எகிப்தியர்களின் ‘பிரமிடுகள்’ நம் நினைவுக்கு வரும். உலக அதிசயங்களின் ஒன்றான...

தனிஸ்லாஸ் சாமிக்கண்ணு ச. ச