மாலை நேரம். கிராமப்புற வாழ்க்கை அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியாக வீடுகளைச் சந்திக்கச் சென்றிருந்தோம். மழை வரப்போவதை அங்குச் சூழ்ந்த கருமேகம் சுட்டிக்காட்டியது. “இதுதான் கடைசி வீடு, பேசிவிட்டு விரைந்து போகலாம்” என்றார் என்னோடு வந்த...

ஆண்டோ சகாயராஜ் ச.ச.

My cordial greetings, dear readers, and all the members of our dear Salesian Family. I wish to offer you in this issue of the Salesian...

Rector Major

Anton Majo, aged 21, seeking admission for a post-graduate course in a prestigious institution, works hard to clear the entrance test and the interview. He...

Edwin George SDB

தெய்வ பயத்துடன் வாழ்ந்த கிறிஸ்துவர் ஒருவர் திடீரென்று ஒருநாள் மரித்துப்போனார். பரலோக வாசலை அவரது ஆன்மா நெருங்கியபோது, அது பூட்டப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு திடுக்கிட்டு “என்ன செய்வது? யாரைக் கேட்பது?” என்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் போது, அங்கு...

அந்தோணி சாமி

“தமிழர் திருநாள்… ‘நாம் தமிழர்’ ஐக்கிய இராச்சியம் தங்களை அன்போடு அழைக்கிறது... மண் வாசனையோடு நம் கிராமங்களின் ப ொங்கல் இலண்டன் மாநகரில்… ஸ்கைப் வழியில் அண்ணன் சீமான்…” என்ற காணொளி அழைப்பினை இணையத்தில்...

ஆ.தைரியம் சே.ச

‘ஒரு பண்பாட்டின் உச்சக்கட்டம் என்பது இறந்த தன் உறுப்பினர்களுக்கு அது தரும் இறுதி மரியாதையில் அடங்கி இருக்கிறது’ என்பார்கள்! வரலாற்றைப் புரட்டிப் பார்க்கும்போது எகிப்தியர்களின் ‘பிரமிடுகள்’ நம் நினைவுக்கு வரும். உலக அதிசயங்களின் ஒன்றான...

தனிஸ்லாஸ் சாமிக்கண்ணு ச. ச